RİYAZİYYAT VƏ TƏBİƏT FƏNLƏRİ

             Kafedra müdiri:

Aslanov Həmdulla İsrafil oğlu —professor

              Əməkdaşlar:

Axundov Ədalət Yavuz oğlu — professor

Əliyev Əkbər Bayram oğlu — professor

Abbasov Nazim Ramiz oğlu — dosent

Vahidov Tacəddin Sədrəddin oğlu — dosent

Əliyeva Tinatin Məmməd qızı — dosent

Şərifov Nurəddin Saləddin oğlu — dosent

Tağıyeva Samirə Cəmil-Cahid qızı —dosent

İsmayılov Arif İbrahim oğlu — dosent

Həmzəyev Çingiz Muxtar oğlu — dosent

Şahverdiyev Mehman Ənvər oğlu — dosent

Məmmədov Valeh Mahmud oğlu — b/m

Nəbiyev Oqtay Qulu oğlu — b/m

Hüseynova Sədaqət Çoban qızı — b/m

Vəlibəyova Şəlalə Müseyip qızı — b/m

İsayeva Nuriyə Abdulsalam qızı — b/m

Kərimova Pərvin Sakit qızı - laborant

Başa dön