PSİXOLOGİYA

             Kafedra müdiri:

Əliyev Məhərrəm Sabir oğlu  dosent

              Əməkdaşlar:

Alıyev Ceyhun Qurbanalı oğlu — dosent

Qəzvini Ulduz Mirzəhəsən qızı — dosent

Sadıqova Lalə Sabir qızı — b/m

Abbasova Gülnur Oqtay qızı — b/m

Mirzəyev Ramil Nazim oğlu — b/m

Sədiyeva Sədaqət Saleh qızı — b/m

Bəşirova Afaq Süleyman qızı — b/m

Əskərova Yeganə Baxış qızı — b/m

Verdiyeva Çimnaz Qafar qızı — b/m

Mikayılova Yeganə Ramazan qızı — b/m

İsmayılova Mehriban Cəlal qızı — dosent

Talışxanova Nailə Faiq qızı — müəl.

İbadova Rəqsanə Nazim qızı — müəl.

Əhmədova Günel Nizami qızı — müəl.

Başa dön