AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT

             Kafedra müdiri:

Məmmədov Nizami Tağı oğlu — professor

              Əməkdaşlar:

Rəhimov Ağarəhim Nüsrət oğlu — professor

CavadovTəyyar Salam oğlu — professor

Kaızmovİsmayıl Babaş oğlu — professor

MusayevaIradə Əyyub qızı — dosent

Novruzova Nuridə Səməd qızı — dosent

Məmmədli tlham Müseyiboğlu — dosent

Rəhimova SevincAğarəhim qızı — dosent

HüseynovaAlmaz Həsən qızı — professor

BəylərovaAytən Müslüm qızı — dosent

SüleymanovaQızqayıt Nemət qızı — dosent

Əliyeva Tənzilə Səttarqızı — dosent

ŞükürovaTəranəÇərkəz qızı — dosent

AğayevaGözəl Firudin qızı — dosent

AğayevQənbər Müseyib oğlu — b/m

Xəlilov XəlilHüseynqulu oğlu — b/m

HüseynovRamin Osman oğlu — b/m

Rəhimova Esmira Həsənqızı — müəllim

AbdullayevaHava Qara qızı — dosent

MustafayevTehran Əlişan oğlu — professor

Ağakərimovİslam Məhəmməd oğlu — dosent

Nuriyeva Sevinc Nazim qızı — dosent
Başa dön