can i take lamotrigine with gabapentin can i take lamotrigine with gabapentin can i take lamotrigine with gabapentin"/> Novruz şənliyi keçirilmişdir

19
mart

Novruz şənliyi keçirilmişdir

Bakı Qızlar Universitetində xalqımızın əziz bayramı – Novruz bayramı münasibətilə tədbir keçirlimişdir.

Universitetin tədris işləri üzrə prorektoru H.Abdullayeva, təlim-tərbiyə işləri üzrə prorektoru S.Məmmədova, dekanlar S.Rəhimova, N.Quliyeva, müəllimlərdən B.Abdullayev tələbələri Şərq dünyasının ən böyük bayramı olan Novruzun gəlişi münasibətilə təbrik etdilər. Bu əziz bayramın millilik və tarixiliyi qoruyub saxlamaq baxımından əhəmiyyətini vurğuladılar, ictimai-mədəni, mənəvi-əxlaqi dəyər kimi YUNESKO-nun qeyri-maddi sərvətlər siyahısına daxil olunduğunu qeyd etdilər.        

Tədbirdə tələbələr maraqlı sujet əsasında hazırlanmış bayram şənliyinə  tamaşa etdilər, Kosa, Baharqızı kimi personajlarla əyləndilər. 
can i take lamotrigine with gabapentin can i take lamotrigine with gabapentin can i take lamotrigine with gabapentin
duloxetin 500 duloxetin snri duloxetin bupropion

     

Başa dön