RƏHİMOVA SEVİNC AĞARƏHİM QIZI

RƏHİMOVA SEVİNC AĞARƏHİM QIZI

Rektor

Bioqrafiya

Rəhimova Sevinc Ağarəhim qızı pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dos.

1997-ci ildən Bakı Qızlar Universitetində müəllim, dekan müavini, dekan, Tərbiyə işləri üzrə prorektor, Tədris işləri üzrə prorektor vəzifələrində işləyib. Hazırda Bakı Qızlar Universitetinin rektoru vəzifəsində çalışır.