Elektron Kitabxana

Kitablar

Psixologiya

 • Riyaziyyat
 • İnformatika
 • Ana dili və ədəbiyyat
 • Xarici dil
 • Tarix
 • Psixologiya
 • M.Şahverdiyev_ALİ RİYAZİYYATDAN ÇALIŞMALAR    Yukle
 • Test 1    Yukle
 • Test 1    Yukle
 • Test 1    Yukle
Mühazirə

İnformatika

 • A.Rəhimov_Ana dilinin tədrisi metodikası (ibtidai siniflərdə)–  Yüklə
 • H.Abdullayeva_Azərbaycan dili -2-ci sinif-Dərslik –  Yüklə
 • H.Abdullayeva_Azərbaycan dili -4-cü sinif-Dərslik –  Yüklə
 • H.Abdullayeva_Azərbaycan dili -4-cü sinif-metodik vəsasit – Yüklə
 • H.Abdullayeva və b._Azərbaycan dili -5-ci sinif-Dərslik (2016) –  Yüklə
 • H.Abdullayeva və b._Azərbaycan dili -5-ci sinif-metodik vəsasit (2016) – Yüklə
 • H.Abdullayeva və b._Azərbaycan dili -6-cı sinif-Dərslik –  Yüklə
 • H.Abdullayeva və b._Azərbaycan dili -6-cı sinif-metodik vəsasit – Yüklə
 • H.Abdullayeva və b._Azərbaycan dili -7-ci sinif-Dərslik –  Yüklə
 • H.Abdullayeva və b._Azərbaycan dili -7-ci sinif-metodik vəsasit – Yüklə
 • H.Abdullayeva və b._Azərbaycan dili -8-ci sinif-Dərslik –  Yüklə
 • H.Abdullayeva və b._Azərbaycan dili -8-ci sinif-metodik vəsasit – Yüklə
 • C.Garasharli_Turkic Civilization Lost in the Mediterranean Basin – Yüklə
 • C.Garasharli_English Life Style in Grammar – Yüklə
 • C.Garasharli_Language and Culture (English-speaking Countries) – Yüklə
 • C.Garasharli_Turkic Civilization Lost in the Mediterranean Basin (From Trojans to Etrusxcans) – Yüklə
 • C.Garasharli_Exercises on subjunctive mood- Yüklə
 • C.Qaraşarlı_Avropa tarixinin türk dövrü (Pelasqlar, Etrusklar, Troyalılar) – Yüklə
 • C.Qaraşarlı_Truvalılar ve Etrüskler türk idiler (kömen yayınları) – Yüklə