MAGİSTRLARIN NƏZƏRİNƏ

2020-2021-ci il TƏDRİS İLİNDƏ BAKI QIZLAR UNİVERSİTETİNİN MAGİSTRATURA SƏVİYYƏSİNƏ QƏBUL OLUNMUŞLAR AŞAĞIDAKI SƏNƏDLƏRİ TƏQDİM ETMƏLDİR:

1. Bakalavr diplomunun notarial qaydada təsdiqi-2 nüsxə (2019-2020-ci tədris ilinin məzunlari ali təhsil müəssisələrini bitirmələri barədə arayış);
2. Diploma əlavənin (qiymət vərəqəsi) notarial qaydada təsdiqi-2 nüsxə;
3. Foto-şəkil-3×4 ölçüdə – 4 ədəd
4. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (notarial qaydada təsdiqə ehtiyac yoxdu)-2 nüsxə;
5. Təhsil haqqının ödənilməsi barədə qəbz (əsli şəxsin özündə saxlanılır)- 2 nüsxə;
6. İş nömrəsi;

Məlumat üçün əlaqə:

tel. 050(070) 300 26 65
Tələb olunan sənədləri ulduz.qazvini@bqu.edu.az ünvanına göndərmək lazımdır.