MAGİSTRLARIN NƏZƏRİNƏ

2022-2023-cü TƏDRİS İLİNDƏ BAKI QIZLAR UNİVERSİTETİNİN MAGİSTRATURA SƏVİYYƏSİNƏ QƏBUL OLUNMUŞLAR AŞAĞIDAKI SƏNƏDLƏRİ TƏQDİM ETMƏLDİR:

1. Bakalavr diplomunun notarial qaydada təsdiqi-2 nüsxə (2021-2022-ci tədris ilinin məzunlari ali təhsil müəssisələrini bitirmələri barədə arayış);
2. Diploma əlavənin (qiymət vərəqəsi) notarial qaydada təsdiqi-2 nüsxə;
3. Foto-şəkil-3×4 ölçüdə – 4 ədəd
4. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (notarial qaydada təsdiqə ehtiyac yoxdu)-2 nüsxə;
5. Təhsil haqqının ödənilməsi barədə qəbz (əsli şəxsin özündə saxlanılır)- 2 nüsxə;
6. İş nömrəsi;

Məlumat üçün əlaqə:

tel. 055 955 92 56