Mühazirə

İNFORMATİKA

AdıYüklə
Muhazire 1 Arxitektura anlayışıYüklə

A.Quliyev_Əməliyyat sistemi və kompüterin arxitekturası

AdıYüklə
Muhazire 1 Arxitektura anlayışıYüklə
Muhazire 2 EHM-ümumi strukturu və növləriYüklə
Muhazire 3 Registrlər və onların növləriYüklə
Muhazire 4 IBM tipli fərdi kompüterlərYüklə
Muhazire 5 BİOS və onun proqramlaşdırılmasıYüklə
Muhazire 6 Mikrorrosessоrların prinsipial sxemi və təsnifatımasıYüklə
Muhazire 7 Mikroprosessorun registrləriYüklə