Elmi əsərlər

Haqqında

Haqqında:

Təsisçi:

Təsisçi: Bakı Qızlar Universiteti

«Elmi əsərlər» məcmuəsi Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydə alınmışdır (№10/M-4850, 06 yanvar2010-cu il)
Məcmuə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə tövsiyə edilən nəşrlər siyahısına daxil edilmişdir (protokol №10-R, 06 iyul 2012-ci il)

Redaksiya heyəti:

Baş redaktor: Ağarəhim Rəhimov

Redaksiya heyəti:
Akif Abbasov (redaktor), Qəzənfər Kazımov, Məhərrəm Qasımlı, Nizaməddin Şəmsizadə, Əlizadə Əsgərli, Təyyar Salamoğlu, Yavuz Akpinar (Türkiyə), Abuzər Bağırov, Həmdulla Aslanov, Ədalət Axundov, Tarix Dostiyev, Nərgiz Quliyeva, Anar İsgəndərov, Əlikram Tağıyev, İsfəndiyar Novruzlu, İntiqam Cəbrayılov, Fərrux Rüstəmov, İsmayıl Kazımov, Nizami Məmmədov, Çingiz Qaraşarlı, Ramiz Əliyev, Kamal Kamalov (məsulkatib)

Əlaqə:

Əlaqə:
Jurnalın web səhifəsi: http//www.bqu.edu.az
Elektron poçt ünvanı: bulleten@gmail.com, kamalsarvar@gmail.com
Tel: (070) 569-77-59; (055)213-64-15

Bölmələr:

Filologiya elmləri bölməsi – bu bölmədə Azərbaycan və xarici ölkə ədiblərinin müxtəlif əsərlərinin təhlili, dilçiliyin ayrı-ayrı bölmələri üzrə məqalələr çap olunur.

Pedaqoji elmləri bölməsi – bu bölmədə dərc olunan məqalələrdə təhsil və tərbiyənin aktual problemlərinə toxunulur, pedaqogika elminin tarixi, nəzəriyyəsi ilə bağlı mühüm məsələlərdən söhbət açılır.

Fəlsəfə, sosiologia və psixologiya elmləri bölməsi – bu bölmədə isə fəlsəfə elminin tarixi və müasir aktual problemləri, cəmiyyətşünaslıq elmi olmaqla sosiolgiyanın araşdırdığı tədqiqatlar, cəmiyyətin inkişafı və müxtəlif  psixoloji məsələlərlə bağlı mövzulardan bəhs edən məqalələr dərc edilir.