Məmmədova Solmaz Sərdar qızı

applesweet@inbox.ru

Məmmədova Solmaz Sərdar qızı

Təlim-tərbiyə işləri üzrə prorektor

Biografiya

Məmmədova Solmaz Sərdar qızı – Bakı Dovlər Universitetinin filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutun, “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı” şöbəsinin əyani aspirantı olmuş, “XX əsrin 30-cu illər gerçəkliyinin Cəfər Cabbarlı dramaturgiyasında inikası” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur. “C.Cabbarlı dramaturgiyasında gerçəkliyin inikası” adlı monoqrafiyanın müəllifidir. Beynəlxalq konfranslarda, elmi məcmuələrdə, mətbuatda məqalə və tezislərlə müntəzəm çıxış edir. Ailəlidir, iki övladı var.